แบบทดสอบ FIQ

Financial IQ(FIQ) คือแบบทดสอบความรู้ทางการเงินขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้ที่ต้องการตรวจสุขภาพทางการเงิน และความมั่งคั่งของท่าน


By clicking, you agree to the terms of use.